Meridiaan massage

14C0CAF8-FEA6-4C5F-BFD0-9DC6ECC7166C-1686228674.jpeg


Preventie -diepe ontspanning – balans in energiebanen

Een massage met zachte strijkingen gericht op de loop van de meridianen (energiebanen). Deze massage zorgt voor een holistische diepe ontspanning, werkt tegen stress en activeert de zelfherstellende krachten van het lichaam. De kracht van de meridiaan massage zit in de preventieve werking ervan. De massage brengt het gehele lichaam weer in evenwicht zodat frisse energie weer door je lichaam kan stromen. 

Tarief Meridiaan massage (circa 75 minuten) € 75,-